Events

Majlis Penghargaan ASEAN Energy Awards 2022

Majlis Penghargaan bagi ASEAN Energy Award 2022 telah diadakan pada 9 Mac 2023 di Kuala Lumpur. CRAUN telah mendapat tempat pertama dalam Off-Grid Category bagi projek Integrated Sago Waste Treatment and Resource Recovery Pilot Plant. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada Biogass Team di atas kemenangan ini.